Privacyverklaring Houtje Touwtje

Over ons privacybeleid

Houtje Touwtje geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Houtje Touwtje. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/11/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor SiteGround. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. SiteGround heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. SiteGround is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden dagelijks back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

SiteGround

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SiteGround. SiteGround verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website worden verzonden via de servers van SiteGround. Deze partij kan metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SiteGround heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. SiteGround is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Cookies en persoonsgegevens

Google Analytics

Wij maken, met behulp van cookies, gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Ook houden wij zo bij hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Cookies voor Google Ads

Als je de cookies op onze website accepteert geef je ons toestemming om jouw gegevens op te slaan en te gebruiken voor het creëren van gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties op platforms van derden, zoals Google en het Google Display Netwerk. Deze advertenties zijn mede gericht op gebruikers die onze website hebben bezocht. Dat betekent dat we onder andere gericht adverteren op mensen die onze site hebben bezocht, ook als zij behalve het accepteren van de cookies geen verdere acties hebben uitgevoerd of gegevens hebben achtergelaten.

Adverteren op Google kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina of op een website in het Google Display Netwerk. Derden (zie hieronder), waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard gebruiken wij alle gegevens die wij verzamelen volgens ons Privacybeleid en het Privacybeleid van Google. Je kunt jouw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie-instellingenpagina. Als u dit wilt kunt u zich ook volledig afmelden voor ‘op interesses gebaseerde advertenties’ op Google.com of door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

Voor verdere informatie over jouw privacy en welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij je naar het Privacybeleid van Google.

Naast Google hebben de volgende partijen toegang tot de gegevens die wij van onze gebruikers verzamelen op onze website middels de cookiemelding:

  • Meta (Facebook en Instagram)
  • PixelYourSite

Meta (moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp)

Wij maken gebruik van een Facebook Pixel. De Facebook-pixel houdt bij welke bezoekers onze website bezoeken en kan indien mogelijk de link maken met jouw Facebook ID om jou vervolgens te benaderen met advertenties op Facebook en Instagram. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor bezoekers die een bepaalde (product)pagina hebben bezocht.

PixelYourSite

PixelYourSite is een WooCommerce plugin die wij gebruiken om onze producten automatisch te synchroniseren met onze Facebook Shop, Google Shopping en Pinterest. Als je ingelogd bent op één van deze platforms en onze cookies accepteert legt PixelYourSite de link tussen jouw bezoek op onze website en jouw accounts op deze platforms om je vervolgens hierop te kunnen benaderen met gepersonaliseerde advertenties.

Je kunt je toestemming voor het verzamelen van jouw gebruikersgegevens op onze website intrekken door de cookie van je computer, tablet of smartphone te verwijderen of de cookie-instellingen van je browser te wijzigen.

E-mail en mailinglijsten

HubSpot

Wij maken gebruik van HubSpot, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. HubSpot gebruiken we voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en herinneringsmails. HubSpot zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die wij versturen zie je een mogelijkheid tot ‘Afmelden’. Als je hierop klikt ontvang je in de toekomst geen e-mails meer van onze website. Je ontvangt nog wel mails ter bevestiging van een bestelling en wanneer een bestelling verzonden is.

Je persoonsgegevens worden door HubSpot beveiligd opgeslagen. HubSpot maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. HubSpot behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

SiteGround

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van SiteGround. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. SiteGround heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

MyParcel (van PostNL)

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel (PostNL). MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens deels ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt, zoals het plaatsen van een bestelling. Anderzijds gebruiken wij jouw gegevens voor (gerichte) marketing. Wanneer je contactgegevens invult op onze website stem je ermee in dat wij op een later moment contact met je op kunnen nemen, bijvoorbeeld om je te helpen herinneren een bestelling af te ronden of om je per email te benaderen met actuele aanbiedingen. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Houtje Touwtje op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Houtje Touwtje. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens 

Contactpersoon:
Rogier Scheinck

Houtje Touwtje
Esdoornstraat 3
8021 WB Zwolle
Nederland

T (062) 796-2107
E info@houtje-touwtje.com